Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts
1

Ik heb sinds deze week problemen om via mijn VPN Ziggo te kijken.
Ik woon in het buitenland en gebruik een VPN provider om verschillende nederlandse diensten te bekijken zoals bv Ziggo via de APP, maar sinds deze week lukt dit niet meer. Ik krijg een error dat ik niet vanaf mijn loacatie kijken kan.

Hebben andere dit probleem ook sinds deze week?

1
comment
1
Posted byu/[deleted]1 year ago
Archived

Ik weet 99% zeker dat ze ons zwaar throttlen rond 17:00~19:00. Zijn er andere die dit kunnen bevestigen?

edit: nog andere met twitch/twitter/imgur problemen atm ?

1
comment
6
Archived

beter internet in krottewijke zimbabwe

6
1 comment
4
Archived

its a goudfish!!! I named it Ziggo cuz it has terminal cancer also.

4
1 comment
3

50 minuten wachten om porno the dowloaden is echt niet normaal, weet iemand hoeveel ik ongeveer zal moeten neerleggen om dat iets sneller te kunnen?

3
3 comments
3

wat de kanker is dit voor rotzooi.

3
1 comment
Cookies help us deliver our Services. By using our Services or clicking I agree, you agree to our use of cookies. Learn More.